Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 8

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.