Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 9

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.