Pytania angielski

Dopasuj następujące połowy zdań aby utworzyń prawidłowe pytania w języku angielskim.
How much
How do
Can I
Can we have
Anything
How long are
Which part of France
Could you
Where's
What's your date