Pytania w języku angielskim ćwiczenia

Wstaw brakujące wyrazy aby utworzyć poprawne pytania w języku angielskim.
Gdy pytamy o:Stosujemy:
rzecz / rzeczy's that under the bed.
is your umbrella?
czas's your birthday?
miejsce do you usually go on holidays?
osoba's your favourite actress?
sposób robienia czegoś do you cook dinner?
powód zrobienia czegoś do you study English?
okres czasu long did the concert last?
jak często coś jest robione often do you go to the gym?
koszt / cena much does this CD cost?