Pytania w języku angielskim przykłady

Wyrazy stosowanie w pytaniach

Gdy pytamy o: Stosujemy:
rzecz / rzeczy What's that under the bed.
Which is your umbrella?
czas When's your birthday?
miejsce Where do you usually go on holidays?
osoba Who's your favourite actress?
sposób robienia czegoś How do you cook dinner?
powód zrobienia czegoś Why do you study English?
okres czasu How long did the concert last?
jak często coś jest robione How often do you go to the gym?
koszt / cena How much does this CD cost?

Pamiętaj, że w języku angielski używamy WHAT, jeżeli istnieje wiele możliwych odpowiedzi na postawione pytanie.
What's your mobile number?

Wyraz WHICH jest używany w sytuacji, gdy na postanione pytanie istnieje ograniczona liczba odpowiedzi.
Which would you prefer: tea or coffee?

Inne zwroty i wyrażenia stosowane w angielskich pytaniach:
What sort of / kind of music do you like?
Which places have you visited so far?
What colour is your car?
What size is your shirt?
What time do you go to bed?
Which part of the city is the most interesting?