Pytania do podanych odpowiedzi w angielskim ćwiczenia

Utwórz pytania do podanych odpowiedzi. Pytania powinny odnosić się do wytłuszczonych części zdań. Użyj w pytaniach drugiej osoby liczby pojedynczej tam gdzie to jest możliwe.

 • I go to the gym twice a week.
 • ? ? ?
 • I come to work by car.
 • ? ? ?
 • His birthday is in April.
 • ? ? ?
 • I like pop music.
 • ? ? ?
 • My favourite day of the week is Saturday.
 • ? ? ?
 • There are eleven plays in a football team.
 • ? ? ?
 • My journey to work takes about twenty minutes.
 • ? ? ?
 • I would like to visit Japan.
 • ? ? ?
 • An ice hockey match lasts 60 minutes.
 • ? ? ?
 • There are 21 spots on a dice.
 • ? ? ?