Pytania po angielsku ćwiczenia

Napisz pytania w angielskim czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) używając do tego celu podanych wyrazów. Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób należy utworzyć pytania zobacz poprawne odpowiedzi przed przystąpieniem do tego ćwiczenia online.
Tom / watch / TV every day??
What / you / do? ?
you / from Poland??
Where / he / work??
he / like his job??
he / at work now? ?
you / have / brothers? ?
he / speak Polish / work??
What / she / do??
you / like / your job??
Where / you / work? ?
you / speak English / work??