Pytania o podmiot i dopełnienie w angielskim

Pytania o podmiot i dopełnienie w języku angielskim

Tworząc pytania o podmiot w języku angielskim nie używamy form czasowników posiłkowych DO, DOES, DID, a także nie zmieniamy szyku wyrazów. Należy zachować szyk wyrazów zdań twierdzących.

W przypadku pytań o dopełnienie należy skorzystać z form czasowników posiłkowych lub zmienić szyk wyrazów, jak to ma miejsce w przypadku czasów ciągłych, przyszłych i perfect.