Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w angielskim - prezentacja

Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne
books
CDs
apples
eggs
cars
cats
butter
milk
music
money
bread
toast
cake
fruit juice
Mogą być używane zarówno w liczbie pojedynczej jak również w liczbie mnogiej. np:
Do you have a dog?
Do you like dogs?
Nie tworzą liczby mnogiej np. Do you like rock music?
mogą być używane z takimi wyrażeniami jak:
a piece of bread/cake/toast
a glass of water/milk/fruit juice
a cup of tea/coffee
możemy również powiedzieć: a coffee and two teas w znaczeniu a cup of coffe and two glasses of tea