Konstrukcja 'There is' - 'There are' w angielskim - prezentacja

Wyrażenie 'there is' (there's) można tłumaczyć jako: znajduje się / jest
wyrażenie 'there are' (there're) może być tłumaczone jako: znajdują się / są.

'There is' używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi np. There's an orange. / There's some tea..

'There are' używamy z rzeczownikami w liczbie mnogiej np. There're three bananas.

Nie należy mylić tej konstrukcji z określaniem odległości w jakiej znajduje się dany przedmiot.
There's a blue car over there.
'There's' na początku zdania tłumaczymy: 'jest/znajduje się', natomiast 'there' na końcu tego zdania tłumaczymy: 'tam'. Są to dwie zupełnie odmienne formy, które powinny być wyraźnie odróżniane.

'There is' / 'There are'
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Zdania twierdzące There's a book. There're books.
Zdania przeczące There isn't a cup of coffee. There aren't cups of coffee.
Pytania Is there a glass of water? Are there glasses of water?
Krótkie odpowiedzi Yes, there is.
No, there isn't.
Yes, there are.
No, there aren't.