Tworzenie przymiotników z rzeczowników angielski

Ćwiczenie Utwórz przymiotniki w języku angielskim od podanych rzeczowników tak aby odpowiedały one znaczeniem do podanych słów w języku polskim. Potrzebujesz pomocy? Przymiotniki
Rzeczownik Przymiotnik Znaczenie
1. advantage korzystny, pożyteczny
2. brevity odważny
3. circle kolisty, okrągły
4. commerce handlowy, komercyjny
5. courtesy grzeczny, uprzejmy
6. emotion emocjonalny
7. fashion modny
8. gaiety radosny, wesoły
9. giant gigantyczny
10. horror straszny, makabryczny
11. laziness leniwy
12. north północny
13. notoriety notoryczny
14. poverty biedny
15. pride dumny
16. royalty królewski
17. silence cichy
18.supremacy najwyższy, doskonały
19. theory teoretyczny
20. vanity próżny