Tworzenie pytań w czasie Present Simple ćwiczenia

Utwórz pytania w języku angielskim do podanych odpowiedzi. Pytania powinny odnosić się do wytłuszczonych części zdań. Aby sprawdzić swoją odpowiedź kliknij w pole zawierające trzy znaki zapytania.

 • ? ? ?
 • Tom works in a bank.
 • ? ? ?
 • I go to work by train.
 • ? ? ?
 • I go to the gym at quarter to six.
 • ? ? ?
 • They play tennis on Tuesday.
 • ? ? ?
 • I’m 25.
 • ? ? ?
 • Tom has a sandwich for lunch.
 • ? ? ?
 • My teacher’s from Oxford.
 • ? ? ?
 • I like rock music.
 • ? ? ?
 • I live in the city center.
 • ? ? ?
 • I go shopping at the weekend.