Wish angielski ćwiczenia

Ćwiczenie Wstaw czasowniki na końcu zdań we właściwej formie. W odpowiedziach stosuj wyłącznie pełne formy wyrazów. NIE używaj w tym ćwiczeniu skróconych form! Potrzebujesz pomocy? Gramatyczne objaśnienia
This journey is very tiring. I wish we by plane. go
I wish I the money to buy a new car. My car often breaks down. have
I wish they something with bad traffic in my city. do
It’s raining cats and dogs. I wish I my umbrella. forget
I wish you that. It starts getting on my nerves. do
The food was excellent but I wish I so much. eat
I wish I more because the test is going to be very difficult. learn
I wish you your dirty socks on the floor. leave
I have no idea where she has gone. I wish I . know
I wish I so much work to do. have