Wszystkie miesiące po angielsku

Napisz wszystkie miesiące po angielsku. Pamiętaj, że nazwy miesięcy w języku angielskim zawsze piszemy dużą literą.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12