Wyrażenia z czasownikiem feel ćwiczenia 2

Uzupełnij następujące zdania z odpowiednią formą czasownika feel i wyrazem lub wyrażeniem powyżej.
   about      like      like doing      well      cold      hot      sick      embarrassed   
1. What do you this weekend?
2. Do you something to eat before we go?
3. This room : who left the window open?
4. Mum, come quickly! Bob says he !
5. I when I broke Betty's glasses.
6. How do you his plans to move overseas?
7. Your head . I think you've got a temperature.
8. Chris went home because he didn't .