Zdania w present simple ćwiczenia

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić zdania w angielskim czasie Present Simple. Pamiętaj aby użyć właściwych form czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

   drink      eat      go      has      leave      live      play      speak      work   
Tom dinner at a restaurants near his office.
They out in the evenings.
Chris home a 7.00 in the morning.
Bob and Betty often pizza at home in the evening.
I to work by bus.
You never wine.
He in a small house in London.
You French.
They the piano.
She in a bank.