Zdania w czasie Present Simple

Zdania w czasie present simple. Wybierz prawidłowe odpowiedzi.