Podstawowe pytania po angielsku - odpowiedzi

Utwórz pytania z podanych wyrazów. Najlepiej napisz je na kartce i następnie sprawdź swoje opowiedzi klikając na znaki zapytania.

 • What / the woman / ask for?
 • What does the woman ask for?
 • Where / she / lunch?
 • Where does she have/eat for lunch?
 • What / she / lunch?
 • What does she have for lunch?
 • you / play / musical instrument?
 • Do you play a musical instrument?
 • you / doctor?
 • Are you a doctor?
 • she / have / brother?
 • Does she have a brother?
 • What time / you / go / bed?
 • What time do you go to bed?
 • he / cereal / breakfast?
 • Does he have/eat cereal for breakfast?
 • you / shower / morning?
 • Do you take a shower in the morning?
 • When / she / gym?
 • When does she go to the gym?
Twoja wyszukiwarka