Podstawowe pytania po angielsku

Utwórz pytania z podanych wyrazów. Najlepiej napisz je na kartce i następnie sprawdź swoje opowiedzi klikając na znaki zapytania.

 • What / the woman / ask for?
 • ? ? ?
 • Where / she / lunch?
 • ? ? ?
 • What / she / lunch?
 • ? ? ?
 • you / play / musical instrument?
 • ? ? ?
 • you / doctor?
 • ? ? ?
 • she / have / brother?
 • ? ? ?
 • What time / you / go / bed?
 • ? ? ?
 • he / cereal / breakfast?
 • ? ? ?
 • you / shower / morning?
 • ? ? ?
 • When / she / gym?
 • ? ? ?