Gramatyka: dopasuj połówki zdań

Dopasuj dwie połowy zdania w taki sposób aby stanowiły logiczną całość.
There are
There's a
There isn't
There aren't
Is there
Are there