Angielski ćwiczenia countable uncountable

Ćwiczenie Które z podanych poniżej rzeczowników są policzalne, a które są niepoliczalne. Wybierz właściwe wyrazy: countable dla rzeczowników policzalnych i uncountable dla rzeczowników niepoliczalnych. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
book
bus
butter
garden
house
information
news
sugar
tree
wine