Angielski liczba mnoga ćwiczenia

Ćwiczenie Napisz następujące angielskie rzeczowniki w liczbie mnogiej. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
Liczba pojedynczaLiczba mnoga
brother
camera
church
door
garden
key
match
sandwich
sister
teacher