Przymiotniki dzierżawcze ćwiczenia

Ćwiczenie Wpisz właściwe angielskie przymiotniki dzierżawcze dla następujących zdań w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki
Do they like new flat? ( she )
Have you got passport? ( you )
Have you met teacher? ( they )
He forgot car keys. ( he )
I don’t like teacher. ( we )
I like sweater. ( you )
I’ve got mobile. ( he )
Is this car? ( you )
She gave the report to boss. ( she )
There’s something wrong with bicycle. ( I )
These are parents. ( I )
They changed hotel. ( they )
They’re having a party in garden. ( they )
Where’s pencil? ( I )
Who’s got money? ( I )