Angielski przysłówki częstotliwości ćwiczenia 2

Uszereguj podane wyrazy w języku angielskim tak aby utworzyć poprawne zdania. Pamiętaj o właściwej pozycji przysłówków częstotliwości w języku angielskim