Angielski przysłówki częstotliwości ćwiczenia 9

Uszereguj podane wyrazy w języku angielskim tak aby utworzyć poprawne zdania. Pamiętaj o właściwej pozycji przysłówków częstotliwości w języku angielskim