Angielski pytania gramatyka ćwiczenie

Ćwiczenie Napisz pytania w języku angielskim o wyraz zaznaczone pogrubioną czcionką. Rozpocznij pytania od takich wyrazów pytających jak: WHAT, WHEN, WHO, WHERE. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. She has never been to London before.
?
2. She has never been to London before.
?
3. I wanted to say something.
?
4. They gave me a difficult job.
?
5. I didn’t want to accept it.
?
6. I remember faces very well.
?
7. He has forgotten your name.
?
8. We must go to Helen.
?
9. She can tell us what to do.
?
10. She can tell us what to do.
?