Angielski pytania i odpowiedzi ćwiczenie

Ćwiczenie Uzupełnij następujące pytania w języku angielskim w taki sposób aby umieszczone obok odpowiedzi były logiczne i miały sens. Podane liczby na końcu odpowiedzi skazują ile wyrazów musi być użytych. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. this radio? One hundred dollars. 3
2. on the table? Only two books and a pen. 3
3. for? It is for Tom, of course. 3
4. at me? Because you are very beautiful. 4
5. practice English? Every day. 4
6. poetry? Every romantic person does. 2
7. take in your tea? – Just one spoonful will do. 5
8. most? – Sleeping. 4
9. the car he was driving? – Red, I think. 3
10. your son? – He will be 9 in December. 3