Ćwiczenia z angielskiego Present Simple

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia aby uzupełnić zdania poniżej w czasie Present Simple. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple