Czasownik modalny CAN angielski odpowiedzi

 • Nie możesz się zatrzymywać na autostradzie.
 • You can’t stop on the motorway.
 • Możesz jechać z prędkością 100 kilometrów na godzinę.
 • You can drive at 100 kilometers an hour.
 • Nie możesz jeździć na rowerze na autostradzie.
 • You can’t ride a bicycle on the motorway.
 • Czy mogę wziąć taksówkę na lotnisko?
 • Can I take a taxi to the airport?
 • Nie możesz chodzić po autostradzie.
 • You can’t walk on the motorway.
 • Możesz znaleźć coś do jedzenia na stacji kolejowej.
 • You can find something to eat at the railway station.
 • Możesz znaleźć taksówki na ulicy.
 • Can you find taxis in the street?
 • Możesz kupić benzynę na stacji benzynowej.
 • You can buy petrol at the petrol station.
 • Możesz wziąć taksówkę do centrum miasta.
 • You can take a taxi to the city centre.
 • Nie możesz palić w metrze.
 • You can’t smoke in the subway / underground.