Czasy Present Simple i Present Continuous

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia aby uzupełnić zdania poniżej w czasie Present Simple i Present Continuous. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple
Czas Present Continuous