Czasy w języku angielskim

Ćwiczenie Uzupełnij luki z właściwymi formami wyrazów na końcu zdań używając odpowiedniego angielskiego czasu pasującego do kontekstu zdania. Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
1. Last year I my holidays at the seaside. SPEND
2. What do you think you at this time next year? DO
3. Jane letters for two hours and she has written four. WRITE
4. Listen, they my favourite concert. PLAY
5. Helen a new flat yet. NOT FIND
6. We in front of the house when the taxi arrived. STAND
7. I can’t stand to this horrible noise. LISTEN
8. The shop since I came to live here. CLOSE
9. She to her mother just now? TALK
10. Henry his studies on 1st October 2003. FINISH