Części mowy angielski ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy, które pasują do podanych nazw części mowy w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Części mowy
pronoun
countable noun
comparative adjective
possessive pronoun
modal verb
auxiliary verb
contraction
uncountable noun
article
Present Perfect