This, that, these, those exercises

This, that, these, those exercises. Wybierz właściwe zaimki wskazujące this, that, these, those aby uzupełnić zdania w języku angielskim.