Mowa zależna angielski ćwiczenia online - odpowiedzi

Ćwiczenie

Przekształć następujące zdania na Mowę Zależna w języku angielskim. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na trzy znaki zapytania.

Potrzebujesz pomocy?

Mowa zależna
 • I work for a British company.
 • Mr Smith said he worked for a British company.

 • I feel sick.
 • The little girl said she felt sick.

 • I’m watching television.
 • Sarah said she was watching television.

 • I like the new house.
 • Chris said he liked the new house.

 • I’m washing the car.
 • Bruce said he was washing the car.

 • You have bought yourself a new mobile.
 • James said I had bought myself a new hat.

 • I want to speak to you.
 • My chief told me s/he wanted to speak to me.

 • I will answer the phone.
 • My sister said she would answer the phone.

 • She has done her homework well.
 • The teacher said she had done her homework well.

 • I am afraid of spiders.
 • My daughter said she was afraid of spiders.