Lista czasowników nieregularnych - odpowiedzi

Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
rerun reran rerun ponownie pokazywać
reset reset reset resetować, ponownie ustawiać
retell retold retold ponownie powiedzieć
rewrite rewrote rewritten przepisać
rid rid rid uwalniać, uwolnić
saw sawed sawed / sawn piłować, przepiłować
sew sewed sewed / sewn szyć, uszyć
shear sheared / shore sheared / shorn ciąć, uciąć, łamać
shed shed shed pozbyć się, pozbywać się
shine shone shone świecić, zaświecić
shoe shoed / shod shoed / shod obuwać, podkuwać
shred shredded shredded pociąć na strzępy, postrzępić się
slay slew slain zabijać, zabić
slide slid slid ślizgać się, posuwać
sling slung slung strzelać z procy, pociąć
slink slunk slunk skradać się, poronić, ronić
slit slit slit rozcinać, rozciąć
smite smote smitten uderzyć, dotknąć
sow sowed sowed / sown siać, obsiewać
speed speeded / sped speeded / sped pędzić, gnać, mknąć
spell spelled / spelt spelled / spelt przeliterować, pisać