Angielski lista czasowników nieregularnych - odpowiedzi


Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
spill spilled / spilt spilled / spilt rozlewać, rozlać
spin spun spun prząść, uprząść
spit spat spat pluć, plunąć
split split split rozdzielać, rozdzielić
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt psuć, popsuć
spread spread spread rozciągać, rozciągnąć
spring sprang sprung skakać, skoczyć, pękać
stick stuck stuck wtykać, wetknąć, utknąć
sting stung stung ukłuć, użądlić
stink stank / stunk stunk cuchnąć
strew strewed strewed / strewn posypywać, posypać
stride strode stridden kroczyć, iść dużymi krokami
string strung strung zawiązywać, zawiązać
strive strove striven starać się, postarać się
swear swore sworn przysięgać, przysiąc
sweep swept swept rozciągać się, zamiatać
swell swelled swelled / swollen puchnąć
swing swung swung huśtać się, bujać
thrive thrived / throve thrived / thriven prosperować, rozkwitać
thrust thrust thrust pchać, pchnąć