Czasowniki nieregularne angielski lista - odpowiedzi

Bezokolicznik Past simple Past participle Znaczenie
shoot shot shot strzelać, strzelić
show showed showed / shown pokazywać, pokazać
shut shut shut zamykać, zatrzaskiwać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siedzieć, usiąść
sleep slept slept spać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać, wydawać
stand stood stood stać, stanąć
steal stole stolen kraść
swim swam swum pływać
take took taken brać, wziąć
teach taught taught uczyć kogoś
tell told told mówić, powiedzieć
think thought thought myśleć, zastanawiać się
throw threw thrown rzucać, rzucić
understand understood understood rozumieć, zrozumieć
wear wore worn nosić
win won won wygrywać, wygrać
write wrote written pisać, napisać