Lista czasowników nieregularnych angielski

Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
cast cast cast rzucać
chide chid chidden zbesztać, skarcić
cleave clove / cleft cloven / cleft rozłupywać, łupać
cling clung clung lgnąć, uczepić się
clothe clothed / clad clothed / clad ubierać, oblekać
creep crept crept skradać się
crow crowed / crew crowed piać, zapiać, gaworzyć
dare dared / durst dared / durst śmieć, nie bać się
dwell dwelled / dwelt dwelled / dwelt mieszkać, zamieszkiwać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
flee fled fled uciekać, czmychać
fling flung flung rzucać, ciskać
forbear forbore forborne powstrzymywać
forbid forbade forbidden zakazywać, zabraniać
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted przewidywać, prognozować
foresee foresaw foreseen przewidywać, przewidzieć
foretell foretold foretold przepowiadać, prorokować
forsake forsook forsaken porzucać, opuszczać
forswear forswore forsworn wypierać się, krzywoprzysięgać