Nauka czasowników nieregularnych angielski - odpowiedzi

Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
gild gilded / gilt gilded / gilt złocić, ozłacać, pozłacać
gird girded / girt girded / girt opasywać, opasać
grind ground ground mleć, mielić, rozcierać
hamstring hamstrung hamstrung okaleczyć, przecinać ścięgna
hew hewed hewed / hewn rąbać, porąbać, ciosać
inlay inlaid inlaid wyłożyć, inkrustować
kneel knelt knelt klęczeć, klękać
knit knitted, knit knitted, knit łączyć, połączyć, robić na drutach
lean leaned / leant leaned / leant opierać się, nachylać
leap leaped / leapt leaped / leapt skakać, skoczyć
lie lay lain leżeć
melt melted melted, molten topić, topnieć, roztapiać
mislay mislaid mislaid zapodziewać, podziać
mislead misled misled wprowadzać w błąd
misspell misspelled, misspelt misspelled, misspelt zrobić błąd ortograficzny
mistake mistook mistaken pomylić się
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
mow mowed mowed / mown kosić, skosić
outdo outdid outdone prześcigać, wyprzedzać
overcome overcame overcome pokonywać, pokonać