Język angielski past simple

Ćwiczenie Przekształć następujące zdania w czasie Present Simple w czas Past Simple. Pamiętaj, że wszystkie użyte w tym ćwiczeniu czasowniki należą do grupy czasowników nieregularnych. Potrzebujesz pomocy? Czas Past Simple
The ship sinks. The ship .
He steals money. He money.
Peter swims very well. Peter very well.
She throws the ball. She the ball.
I wake up at six.I up at six.
I beat him. I him.
She bites the apple. She the apple.
They build houses. They houses.
She catches the ball. She the ball.
They build a house. They a house.