Czas przeszły prosty ćwiczenie

Ćwiczenie Uzupełnij luki z czasownikami w nawiasach na końcu zdań w czasie przyszyłym prostym Past Simple. UWAGA: Nie używaj skróconych form w tym ćwiczeniu. Zamiast couldn't napisz could not. Potrzebujesz pomocy? Czas Past Simple
1. There some milk in the cup. (be)
2. She her son with her yesterday. (have)
3. I to come early to my office last week. (must)
4. The sales representatives a meeting last Wednesday. (have)
5. Where he last night? I believe he at the theatre. (be)
6. They both sick last week. (be)
7. We talk after the lesson. (can)
8. The weather rather good last month. (be)
9. She bring you this book yesterday. (cannot)
10. They late to school yesterday. (be)