Present Perfect vs Past Simple test

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia aby uzupełnić zdania w języku angielskim w czasie Present Perfect lub Past Simple. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Simple