Przymiotniki tworzenie ćwiczenia online

Ćwiczenie Utwórz przymiotniki w języku angielskim od podanych rzeczowników tak aby odpowiedały one znaczeniem do podanych słów w języku polskim. Potrzebujesz pomocy? Przymiotniki
Rzeczownik Przymiotnik Znaczenie
1. ability zdolny
2. accident przypadkowy
3. body cielesny, fizyczny
4. brother braterski
5. difficulty trudny
6. dirt brudny
7. ease łatwy
8. freedom wolny
9. goodness dobry
10. importance ważny
11. independence niezależny
12. industry przemysłowy
13. length długi
14. life żywy
15. necessity konieczny
16. normality normalny
17. possibility możliwy
18. profit korzystny, dochodowy
19. use użyteczny
20. warmth ciepły