Tworzenie przysłówków i przymiotników od czasowników

Ćwiczenie Utwórz przysłówki i przymiotniki w języku angielskim od podanych czasowników odpowiadające podanym znaczeniom. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
CzasownikPrzymiotnik Przysłówek Znaczenie
1. to hope z nadzieją
2. to hate nienawistnie
3. to imagine z wyobraźnią
4. to vary zmiennie
5. to thank z wdzięcznością
6. to attract atrakcyjnie
7. to cease nieustannie, bez przerwy
8. to move ruchomo, przenośnie
9. to fill w pełni, całkiem
10. to possess zachłannie, zazdrośnie
11. to oblige obowiązkowo, obligatoryjnie
12. to wonder cudownie, cudnie
13. to neglect niedbale, lekceważąco
14. to construct konstruktywni
15. to anger z gniewem, ze złością
16. to obey posłusznie, karnie
17. to protect obronnie, protekcyjnie
18. to help pomocnie, użytecznie
19. to play wesoło, żartobliwie
20. to please mile, przyjemnie