Angielski przysłówki bad badly ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe formy przysłówków bad lub badly aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
This soup tastes .
The living conditions in this country are .
This is not a idea.
He was injured in the last match.
She slept very last night.
He speaks English .
She was paid.
The door needs painting.
He behaved .
He always does his work .
John's spelling is so that I can't understand him.
He paid her .
How can you write so ?
Your writing is .
Don't read so .
His English is still very .