Question tags ćwiczenie

Ćwiczenie Uzupełnij luki w następujących zdaniach właściwymi question tags. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. I'm late, ?
2. They're waiting, ?
3. He's left, ?
4. It works, ?
5. I've finished, ?
6. You like it, ?
7. You can see him, ?
8. I'm not late, ?
9. He isn't leaving, ?
10. He hasn't finished, ?