Angielski pytania pośrednie ćwiczenia

Ćwiczenie Przekształć następujące pytania bezpośrednie w pytania pośrednie w języku angielskim. Pamiętaj o użyciu właściwego szyku wyrazów. Potrzebujesz pomocy? Pytania
What’s her name?
Tell me .
Where is the cinema?
Please tell me .
Where are my documents.
I want to know .
Where are your colleagues?
You must tell me .
What will you do tomorrow?
I’d like to know tomorrow.
What do you know about Tom?
He wants to know ?
How much is it?
I don’t know .
How much does it cost?
Can you tell me .
When will you come back?
I must know .
What are you going to do this afternoon?
She wants to know this afternoon.