Liczebniki główne po angielsku


Tabelka poniżej zawiera listę liczebników głównych stosowanych w języku angielskim.

Liczebnik Angielski
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 fixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
101 one hundred and one
200 two hundred
1,000 one thousand
1,001 one thousand and one
10,001 ten hundred and one
100,000 one hundred thousand
1,000,000 one million