Liczebniki porządkowe po angielsku


Tabelka poniżej zawiera listę liczebników porządkowych stosowanych w języku angielskim.

Liczenik Angielski
1st the first
2nd the second
3rd the third
4th the fourth
5th the fifth
6th the sixth
7th the seventh
8th the eighth
9th the ninth
10th the tenth
11th the eleventh
12th the twelfth
13th the thirteenth
14th the fourteenth
15th the fifteenth
16th the sixteenth
17th the seventeenth
18th the eighteenth
19th the nineteenth
20th the twentieth
30th the thirtieth
40th the fortieth
50th the fiftieth
60th the fixtieth
70th the seventieth
80th the eightieth
90th the ninetieth
100th one/the hundredth
101st one/the hundred and first
200th the two hundredth
1,000th one/the thousandth
1001st one/the thousand and first
100,000st one/the one hundred thousandst