Mowa zależna w języku angielskim - odpowiedzi

Ćwiczenie

Przekształć następujące zdania na Mowę Zależna w języku angielskim. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na trzy znaki zapytania.

Potrzebujesz pomocy?

Mowa zależna
 • I’ll see you tomorrow.
 • She said she would see me the next day.

 • I saw her today.
 • He said he had seen her that day.

 • I don’t like this film.
 • She said she didn’t like that film.

 • We went swimming today.
 • She said they had gone swimming that day.

 • I’ll see Mary on Sunday.
 • She said she would see Mary on Sunday.

 • I met her about three months ago.
 • He said he had met her about three months before.

 • Peter and Sue are getting married tomorrow.
 • She said Peter and Sue were getting married the next day / the following day.

 • Tom’s bringing some records to the party tonight.
 • He said Tom was brining some records to the party that night.

 • I really like this furniture.
 • She said she really liked that furniture.

 • My parents are arriving tomorrow.
 • She said her parents were arriving the next day / the following day.